Sửa chữa bơm hút chân không EPX180 bị mất áp suất chân không

Hầu hết các loại bơm hút chân không áp suất chân không là một trong những yếu tố quan trọng nhất để quyết định bơm có đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật hay không. do đó để đảm bảo bơm cho ra một hệu suất chân không tốt ổn định thì cần có một trong những yếu tố quan trong như sau

Bơm hút chân không của bạn không được bảo dưỡng định kỳ
 Hầu hết các loại bơm hút chân không các nhà sản xuất đều đưa ra các mức thời gian bảo dưỡng định kỳ theo các mức ngắn hạn và dài hạn, để đảm bảo các chi tiết của máy hoạt động ở trạng thái phạm vi cho phép đáp ứng kịp thời hạn mức hoạt động của từng chi tiết như vòng bi , bạc , valve , oring , cánh, hay xử lý các hư hỏng nhỏ kịp thời tránh được các hư hỏng nặng không kiểm soát
Dầu chân không 
 Dầu chân không sử dụng đúng chủng loại, thay thế định kỳ khi độ nhớt, dầu nhiễm bẩn, đến hạn mức cho phép. Đối với bơm hút chân không áp suất chân không có mối liên quan mật thiết với chât lượng của dầu
Kỹ năng vận hành máy
Đối với bơm hút chân không hoạt động có tính đặc thù so với một số thiết bị bơm khác nó có tính phụ thuộc vào môi trường hoạt động . do đó để vận hành bơm hút chân không hiệu quả và an toàn cần có kỹ thuật nắm vững được các quy trình vận hành của nhà sản xuất đưa ra

Sửa chữa bơm hút chân không EPX180 bị mất áp suất chân không